درباره اسپلش

اسپلش

خدمات نقاشی حرفه ای اسپلش زیر مجموعه ی شرکت رنگسازی نیپون و ایرانیان ، کلیه خدمات مرتبط با نقاشی منازل مسکونی و ساختمان های اداری و تجاری را توسط متخصصان با بالاترین کیفیت ارائه می دهد.

پس از ثبت درخواست، کارشناس ما از محل بازدید کرده و مشاوره حرفه ای در مورد انتخاب نوع و طیف رنگ و همچنین مقدار رنگ مورد نیاز به شما ارئه می دهد.

همچنین در این بازدید متراژ محل رنگ آمیزی اندازه گیری و طبق آن برآورد هزینه دقیق و زمانبندی مشخص صورت می گیرد و پس از تایید، نقاشان اسپلش در روز تعیین شده رنگ آمیزی محل را آغاز می نمایند.

شایان ذکر است، کلیه نقاشان فعال در مجموعه اسپلش دارای گواهینامه حرفه ای نقاشی بوده و مورد تایید شرکت رنگ نیپون می باشندو جهت کسب اطمینان از رضایتمندی شما، کارشناس ما ناظر روند اجرای رنگ آمیزی خواهند بود.